dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

182/2006 Sb., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném k 1.1.2025

č. 182/2006 Sb., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
ze dne 30. března 2006
o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 59 odst. 2, § 295 odst. 2 písm. a) a § 330 odst. 5, ruší poznámky č. 14 a 15
ÚZ 56/2008 Sb.
 
 
301/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění v § 77 odst. 1, § 78 odst. 1, § 79 odst. 1 a 2
458/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 101 odst. 1 vkládá větu
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 77 odst. 1, § 79 odst. 1 a 2; ruší v § 77 odst. 3
nález ÚS
163/2009 Sb.
(k 9.6.2009)
v § 394 odst. 2 ruší část věty za středníkem
217/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění; celkem 40 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
217/2009 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 98 odst. 1
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 88 odst. 2
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
vkládá v § 35 nový odst. 3
nález ÚS
241/2010 Sb.
(k 1.4.2011)
ruší v § 192 odst. 1 větu první;
(před nabytím účinnosti byl § 192 změněn zák. č. 69/2011 Sb.)
nález ÚS
260/2010 Sb.
(k 10.9.2010)
v § 399 odst. 2 ruší část věty za středníkem
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 366
69/2011 Sb.
(k 31.3.2011)
mění § 14 odst. 2, § 16, § 51, § 137, § 160 odst. 3, § 161, § 178, § 179, § 192, § 198, § 199, § 200, § 201, § 202, § 336, § 394 odst. 2, § 410 odst. 2, § 431; nová přechodná ustanovení
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 102 odst. 1 písm. c), § 139 odst. 1 písm. c), § 169 odst. 1 písm. c), § 266 odst. 1 písm. n)
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 254, § 345 odst. 1
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
ruší v § 6 odst. 1 písm. g)
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 97 odst. 2
334/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění, celkem 20 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 109 odst. 1 písm. c), § 267, § 285 odst. 1 písm. a) a § 411 odst. 1; nové přechodné ustanovení
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 168 odst. 2 písm. e) a § 170 písm. d)
45/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 167, § 173 odst. 1, § 227, § 248 odst. 2, § 283 a § 305 odst. 2
185/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 24 odst. 2, § 25, § 28, § 29 odst. 2, § 31, § 32 odst. 2, § 313 odst. 2
294/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 248 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2 písm. k), § 6, § 367, § 368, § 370, § 376 a § 377; vkládá nové § 368a až 368e, § 374 a 374a
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 168 odst. 2 písm. e)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 97 odst. 2 a 3
64/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 141 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 418h, § 418j, § 418k a § 418l
291/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
mění § 298
182/2018 Sb.
(k 1.10.2018)
mění § 368, § 368b a § 374
307/2018 Sb.
(k 4.1.2019)
mění § 2, § 35, § 366, § 374, § 375; vkládá § 374b a § 375a; nová přechodná ustanovení
31/2019 Sb.
(k 1.6.2019)
mění, celkem k datu 139 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
31/2019 Sb.
(k 1.6.2022)
ruší § 102 a § 139
80/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění § 168 odst. 2 a § 169 odst. 1; nové přechodné ustanovení
230/2019 Sb.
(k 1.10.2019)
vkládá v § 412a odst. 6; nové přechodné ustanovení
119/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá v části druhé hlavě IV nový díl 3
191/2020 Sb.
(k 24.4.2020)
vkládá § 127a; mění § 389; nové přechodné ustanovení
460/2020 Sb.
(k 13.11.2020)
mění § 127a a § 418
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 19, § 105 a § 177
588/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 169 odst. 1 písm. c) a § 398 odst. 4
261/2021 Sb.
(k 24.7.2021)
vkládá v § 432 odst. 5
261/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 420
298/2021 Sb.
(k 14.8.2021)
vkládá § 374c
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění § 358 a § 375
416/2022 Sb.
(k 31.12.2022)
mění § 420 a § 432
285/2023 Sb.
(k 23.9.2023)
mění § 24, § 97, § 98, § 169, § 231 a § 235
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 418l; nová přechodná ustanovení
430/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 420 a § 432
462/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 82, § 113, § 118, § 172; ruší § 247; vkládá § 333d až 338e; nové přechodné ustanovení
29/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 36
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů,
b) oddlužení dlužníka.
§ 2
Vymezení některých základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) insolvenčním řízením soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení,
b) insolvenčním soudem soud, před nímž probíhá
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu esgfirma.
Registrovat

E-mailové noviny

nebo přihlásit.

Nahrávám...
Nahrávám...