dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

280/2009 Sb., Zákon daňový řád, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 280/2009 Sb., Zákon daňový řád, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 22. července 2009
daňový řád
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění § 11 odst. 1 písm. a), § 24 odst. 3, § 25 odst. 1 písm. d) a e), § 27 odst. 2, § 28 odst. 4, § 29, § 35 odst. 1 písm. c), § 36 odst. 3, § 44 odst. 1, § 69 odst. 3, § 88 odst. 2, § 91 odst. 1, § 115 odst. 3, 136 odst. 1 a 2, § 152, § 166 odst. 4 a 5, § 178 odst. 3, § 240 odst. 2, § 244 odst. 6 a § 265 bod 2
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 267/2014 Sb.
mění 72, § 91 odst. 1, § 145 odst. 1, § 155 odst. 1; vkládá nový § 124a
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb., mění celkem k datu 27 novelizačních bodů
458/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ve znění zák. č. 399/2012 Sb.; mění § 72 odst. 1, § 106 odst. 1 písm. f), § 125 až § 131, § 136 odst. 5, § 137, § 141 odst. 2, § 235, § 250; nová přechodná ustanovení - bod 2
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 35 odst. 1 písm. c), § 56 odst. 1, § 69 odst. 2 a 4, § 71 odst. 1, § 180 odst. 2
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 117 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 37 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 180 odst. 5 písm. b)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 56, § 71, § 102 a § 176
368/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 53 odst. 1 písm. a)
170/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 30 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.4.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 16.6.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
94/2018 Sb.
(k 5.6.2018)
mění § 53, § 57 a § 58; vkládá § 57a; nové přechodné ustanovení
80/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění § 8, § 92 a § 116 odst. 3
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 9 odst. 3 a vkládá nový § 59a
nález ÚS
337/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší ustanovení § 72 odst. 1
283/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění, celkem 142 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 53 odst. 1 písm. c)
366/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 72 odst. 6; nové přechodné ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 131, § 155a, § 163, § 263; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY
§ 1
(1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní.
(2) Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.
(3) Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové tvrzení podané daňovým subjektem.
(4) Daňovým tvrzením je
a) řádné daňové tvrzení, a to daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování,
b) dodatečné daňové tvrzení, a to dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování.
§ 2
(1) Předmětem správy daní
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu esgfirma.
Registrovat

E-mailové noviny

nebo přihlásit.

Nahrávám...
Nahrávám...