dnes je 28.5.2024

Input:

Pojem compliance a jeho širší souvislosti

1.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Pojem compliance a jeho širší souvislosti

JUDr. Pavel Koukal

Úvodem je třeba konstatovat, že pojem compliance se v současné době používá v celé řadě souvislostí a významů, jejichž základem je obecně vždy specifické slovní vyjádření pro soulad, slučitelnost, dodržování anebo vyhovění.

Jedná se přitom o slovo anglického původu, které je odvozeno z angl. comply, jež má samo o sobě hned několik, byť velmi blízkých významů, jako je dodržovat, jednat v souladu, ale i splňovat, vyhovovat anebo medicínsky poddat se.

Pravděpodobně nejdéle se výrazu compliance používá v medicíně a zdravotnictví obecně (medicínská compliance), kde bývá označením pro dodržování předepsaného léčebného režimu či medikace ze strany pacienta anebo jako odborné označení pro poddajnost tkáně či orgánu.

Další význam slova compliance, se kterým se můžeme dnes běžně setkávat, je spojen se společnou zemědělskou politikou Evropské unie, v jejímž rámci je požíván právní institut tzv. Cross-Compliance. Zde slouží pro označení procesu zajišťování tzv. křížové shody pravidel hospodaření a požadavků na udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu, která je spojena s následnou tzv. kontrolou podmíněnosti pro vyplácení dotací pro podnikatele v zemědělství.

V zájmu úplnosti je třeba krátce zmínit i pojem tzv. Beyond Compliance, který je zpravidla používán k označení souladu chování států se závazky vyplývajícími pro ně ze závazků přijatých z mezinárodních úmluv.

Compliance v podnikové praxi

Pro účely této publikace je však rozhodující a

Nahrávám...
Nahrávám...