dnes je 14.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění účinném k 19.7.2024

č. 304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění účinném k 19.7.2024
ZÁKON
ze dne 12. září 2013
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
87/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 114
192/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 65 písm. j) a § 66 písm. d)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 22 odst. 3
368/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
vkládá novou část čtvrtou
460/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
mění, celkem 25 novelizačních bodů
303/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 7 odst. 1 a § 25 odst. 1
287/2018 Sb.
(k 1.2.2019)
mění § 118g odst. 2
33/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění, celkem 38 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
527/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 7, § 34, § 65, § 65a, § 65g, § 118a; nová přechodná ustanovení
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 34, § 65a, § 65d, § 65e, § 68, § 82; vkládá § 125a
37/2021 Sb.
(k 1.6.2021)
ruší část pátou a mění § 65e
37/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
pozbývají platnosti ustanovení § 65e odst. 8 až 10
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění § 66 písm. c)
416/2022 Sb.
(k 15.1.2023)
mění § 2, § 3a, § 8, § 13, § 18, § 27, § 30, § 48, § 51, § 65e, § 75, § 83a; nová přechodná ustanovení
416/2022 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 2, § 22, § 66, § 90; vkládá § 108a
416/2022 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 2, § 25, § 29, § 31, § 32, § 33, § 35, § 36, § 37, § 69, § 75, § 112; vkládá § 34a, § 38a
162/2024 Sb.
(k 19.7.2024)
mění, celkem 25 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY
§ 1
Veřejné rejstříky
(1)  Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík”) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.
(2)  Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu esgfirma.
Registrovat

E-mailové noviny

nebo přihlásit.

Nahrávám...
Nahrávám...