dnes je 14.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, ve znění účinném k 1.7.2025

č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, ve znění účinném k 1.7.2025
ZÁKON
ze dne 3. února 2012
občanský zákoník
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
33/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá § 158a a mění § 205 a § 524
163/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění, celkem 64 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
192/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 32, § 36, § 898, § 1932, § 2048, § 2279, § 2920, § 2921, vkládá § 899a, § 2282a; nová přechodná ustanovení
374/2022 Sb.
(k 6.1.2023)
mění, celkem 134 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
429/2022 Sb.
(k 5.1.2023)
mění § 2374, § 2378, § 2379, § 2380, § 2381, § 2388, § 2389; vkládá § 2374a
414/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 661, § 777, § 778, § 833, § 835, § 842, § 851, § 860, § 861 a § 863
31/2024 Sb.
(k 1.4.2024)
mění § 2760, § 2763, § 2767, § 2768, § 2782, § 2786, § 2790, § 2797, § 2798, § 2800, § 2808, § 2812, § 2817, § 2818, § 2851, § 2854, § 2867
123/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 655, § 778, § 800 a § 3020
nález ÚS
144/2024 Sb.
(k 1.7.2025)
ruší ustanovení § 29 odst. 1 věty první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY
Díl 1
Soukromé právo
§ 1
(1)  Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.
(2)  Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.
§ 2
(1)  Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu esgfirma.
Registrovat

E-mailové noviny

nebo přihlásit.

Nahrávám...
Nahrávám...