dnes je 14.7.2024

Aktuality

Jaké novinky by vám neměly uniknout:

Předběhněte konkurenci a staňte se atraktivní firmou jak pro investory, tak pro vaše zaměstnance...

...díky správnému ESG přístupu a kvalitně nastavenému compliance management systému. Nevíte, jak na to? Nevadí, rádi vám poradíme.

Objednat

Pomůžeme vám zavést compliance a ESG do vaší firemní strategie. Díky tomu se nejen vyhnete rizikům a sankcím, ale zejména zlepšíte svůj celkový výkon, konkurenceschopnost a dlouhodobou udržitelnost.

Zavedení compliance a ESG do podnikové strategie může firmě pomoci v mnoha směrech:

  1. Zvýšení konkurenceschopnosti - firmy, jež se zavážou k etice a udržitelnosti, přilákají nové zákazníky, zaměstnance nebo investory.
  2. Posílení reputace a značky - ukazuje závazek firmy k etickému chování, sociální odpovědnosti a ochraně životního prostředí, což zlepšuje vnímání značky veřejností a zvyšuje důvěru zákazníků a obchodních partnerů.
  3. Přilákání a udržení talentů - pracovníci, zejména ti z mladších generací, chtějí pracovat pro společnosti, které jsou vnímány jako sociálně a ekologicky odpovědné, což firmě umožňuje přilákat a udržet si kvalifikované zaměstnance.
  4. Identifikace a řízení rizik - ESG a compliance strategie umožňuje firmám lépe identifikovat a řídit rizika spojená s environmentálními, sociálními a řídícími faktory, což může vést k lepšímu rozhodování a minimalizaci potenciálních negativních dopadů.
  5. Podpora inovace a efektivity - zaměření na udržitelnost a etické podnikání může podnítit inovace ve výrobních procesech, produktech a službách, které mohou vést k úsporám nákladů a zlepšení efektivity.

Největší firmy spadající pod směrnice CSRD musí vydat ESG report v rámci své výroční zprávy v roce 2025. Na ostatní dopadne tato povinnost o rok později. Nenechávejte přípravu na poslední chvíli. Připravte se na nové povinnost už dnes, dokud je ještě čas!

Implementací ESG strategie nejen podpoříte udržitelný rozvoj, ale přinese vám to také hmatatelné obchodní výhody, které mohou zvýšit vaši hodnotu a zabezpečit úspěch v konkurenčním a rychle se měnícím obchodním prostředí. Přitáhnete investory, kteří hledají víc: ESG přístup vaši firmu vyšle na vrchol preferencí!

Objednat

Nejnovější

ESG a trvalá udržitelnost z pohledu práva a účetnictvíGarance

19.3.2024, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

ESG (Environmental, Social, Governance) představuje v prostředí Evropské unie hlavní rámec pro prosazování konceptu trvale udržitelného rozvoje a udržitelné činnosti podniků a dalších organizací, který zahrnuje jak jeho environmentální, tak i sociální a…

Přístupné pro: ESG firma

Jak změní ESG podnikání?Garance

18.3.2024, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

ESG to není jen současný trend, je to vize budoucnosti, kde firmy nejenže prosperují, ale zároveň pozitivně přispívají k planetě a společnosti. Představte si svět, kde každá investice přináší zisk, ale také podporuje lepší životní prostředí, férové pracovní…

Přístupné pro: ESG firma

Vzor - Určení příslušné osobyGarance

6.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Pavel Koukal Určení příslušné osoby pro přijímání oznámení o protiprávním jednání a k výkonu další činnosti podle § 11 a násl. ZOCH Společnost […], se sídlem […], IČO: […], zastoupená […] (dále jen „ Povinný subjekt ”) tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 ZOCH určuje k výkonu činnosti podle ...

Přístupné pro: Whistleblowing | ESG firma

Vzor - Informace pro oznamovatele protiprávního jednáníGarance

6.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Pavel Koukal Informace pro oznamovatele protiprávního jednání oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti […] Úvodní informace Společnost […] vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv.  ...

Přístupné pro: Whistleblowing | ESG firma

Vzor - Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systémuGarance

5.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Tato interní směrnice o vnitřním oznamovacím systému (dále jen „interní směrnice”) se vztahuje na celou společnost […] a je závazná pro všechny její organizační součásti, pokud jde o podávání, přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o protiprávním…

Přístupné pro: Whistleblowing | ESG firma
více článků
Nejčtenější

Vzor - Určení příslušné osobyGarance

6.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Pavel Koukal Určení příslušné osoby pro přijímání oznámení o protiprávním jednání a k výkonu další činnosti podle § 11 a násl. ZOCH Společnost […], se sídlem […], IČO: […], zastoupená […] (dále jen „ Povinný subjekt ”) tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 ZOCH určuje k výkonu činnosti podle ...

Přístupné pro: Whistleblowing | ESG firma

ESG a trvalá udržitelnost z pohledu práva a účetnictvíGarance

19.3.2024, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

ESG (Environmental, Social, Governance) představuje v prostředí Evropské unie hlavní rámec pro prosazování konceptu trvale udržitelného rozvoje a udržitelné činnosti podniků a dalších organizací, který zahrnuje jak jeho environmentální, tak i sociální a…

Přístupné pro: ESG firma

Vzor - Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systémuGarance

5.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Tato interní směrnice o vnitřním oznamovacím systému (dále jen „interní směrnice”) se vztahuje na celou společnost […] a je závazná pro všechny její organizační součásti, pokud jde o podávání, přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o protiprávním…

Přístupné pro: Whistleblowing | ESG firma

Pojem compliance a jeho širší souvislostiGarance

1.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvodem je třeba konstatovat, že pojem compliance se v současné době používá v celé řadě souvislostí a významů, jejichž základem je obecně vždy specifické slovní vyjádření pro soulad, slučitelnost, dodržování anebo vyhovění.…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Rozdělení kontrolní působnostiGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 22 ZOCH je kontrola nad dodržováním povinností povinných subjektů rozdělena tak, že:

Přístupné pro: Whistleblowing | ESG firma
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Proč a jak opustit svou komfortní zónu

26.7.2024, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Nacházíme-li se v komfortní zóně, jsme ve stavu, kdy se cítíme bezpečně a pohodlně. Pohybujeme se v prostředí, které je nám známé, neklade na nás žádné zvláštní či nové nároky, a my se v něm proto cítíme spokojeně a uvolněně. Tento stav, jakkoli příjemný, má však z dlouhodobějšího pohledu i svá rizika. Jaká nebezpečí s sebou nese a jak ze své příliš pohodlné komfortní zóny uniknout?

Školy a virtuální realita - možnosti, úskalí, praktické tipy

18.9.2024, On-line, Ing. Tereza Patočková

Školy byly vždy průkopníkem nových technologií. Mnoho dětí se teprve ve škole učí pracovat s počítačem, bezpečně pohybovat na internetu, ovládat kancelářské programy... Není divu, že školy chtějí dětem představit i virtuální realitu. Jak to ale udělat smysluplně, aby si z toho žáci a studenti odnesli i něco navíc?

Nástroje umělé inteligence pro úplné začátečníky

19.9.2024, On-line, Martin Spano

Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, student, rodič, umělec nebo se jen chcete o umělé inteligenci (AI) dozvědět více, tento kurz umělé inteligence vám ukáže, jak může AI ovlivnit váš život a jak ji můžete využít k dosažení svých cílů. Kurz AI je určený pro úplné začátečníky, nebojte se přihlásit!

Otázka autorských práv, duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů

8.10.2024, On-line, Mgr. et Mgr. Radana Burešová

Je dílo vytvořené umělou inteligencí autorské dílo? A pokud ano, kdo je jeho autorem? To jsou v současnosti nejpalčivější otázky vyvstávající v souvislosti s právním zakotvením jejího využívání. Jak na ně odpovídá české právo? A co zahraniční právní řády? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v rámci tohoto webináře.

Vlastnictví bytů a SVJ - dopady novely občanského zákoníku a aktuální judikatura

11.10.2024, On-line, JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku byla nedávno přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce je především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Na on-line semináři se zaměříme na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví.

Tištěné publikace

Průvodce zákonem o ochraně oznamovatelů 

Tištěná brožura

Jak správně zavést systém na ochranu whistleblowerů

Corporate Compliance 

Tištěná brožura

Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

Whistleblowing v praxi

Tištěná brožura

Průvodce pro obchodní společnosti a veřejné instituce 

esgfirma LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...