dnes je 28.5.2024

Aktuality

Jaké novinky by vám neměly uniknout:

Předběhněte konkurenci a staňte se atraktivní firmou jak pro investory, tak pro vaše zaměstnance...

...díky správnému ESG přístupu a kvalitně nastavenému compliance management systému. Nevíte, jak na to? Nevadí, rádi vám poradíme.

Objednat

Pomůžeme vám zavést compliance a ESG do vaší firemní strategie. Díky tomu se nejen vyhnete rizikům a sankcím, ale zejména zlepšíte svůj celkový výkon, konkurenceschopnost a dlouhodobou udržitelnost.

Zavedení compliance a ESG do podnikové strategie může firmě pomoci v mnoha směrech:

  1. Zvýšení konkurenceschopnosti - firmy, jež se zavážou k etice a udržitelnosti, přilákají nové zákazníky, zaměstnance nebo investory.
  2. Posílení reputace a značky - ukazuje závazek firmy k etickému chování, sociální odpovědnosti a ochraně životního prostředí, což zlepšuje vnímání značky veřejností a zvyšuje důvěru zákazníků a obchodních partnerů.
  3. Přilákání a udržení talentů - pracovníci, zejména ti z mladších generací, chtějí pracovat pro společnosti, které jsou vnímány jako sociálně a ekologicky odpovědné, což firmě umožňuje přilákat a udržet si kvalifikované zaměstnance.
  4. Identifikace a řízení rizik - ESG a compliance strategie umožňuje firmám lépe identifikovat a řídit rizika spojená s environmentálními, sociálními a řídícími faktory, což může vést k lepšímu rozhodování a minimalizaci potenciálních negativních dopadů.
  5. Podpora inovace a efektivity - zaměření na udržitelnost a etické podnikání může podnítit inovace ve výrobních procesech, produktech a službách, které mohou vést k úsporám nákladů a zlepšení efektivity.

Největší firmy spadající pod směrnice CSRD musí vydat ESG report v rámci své výroční zprávy v roce 2025. Na ostatní dopadne tato povinnost o rok později. Nenechávejte přípravu na poslední chvíli. Připravte se na nové povinnost už dnes, dokud je ještě čas!

Implementací ESG strategie nejen podpoříte udržitelný rozvoj, ale přinese vám to také hmatatelné obchodní výhody, které mohou zvýšit vaši hodnotu a zabezpečit úspěch v konkurenčním a rychle se měnícím obchodním prostředí. Přitáhnete investory, kteří hledají víc: ESG přístup vaši firmu vyšle na vrchol preferencí!

Objednat

Nejnovější

ESG a trvalá udržitelnost z pohledu práva a účetnictvíGarance

19.3.2024, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

ESG (Environmental, Social, Governance) představuje v prostředí Evropské unie hlavní rámec pro prosazování konceptu trvale udržitelného rozvoje a udržitelné činnosti podniků a dalších organizací, který zahrnuje jak jeho environmentální, tak i sociální a…

Přístupné pro: ESG firma

Jak změní ESG podnikání?Garance

18.3.2024, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

ESG to není jen současný trend, je to vize budoucnosti, kde firmy nejenže prosperují, ale zároveň pozitivně přispívají k planetě a společnosti. Představte si svět, kde každá investice přináší zisk, ale také podporuje lepší životní prostředí, férové pracovní…

Přístupné pro: ESG firma

Vzor - Určení příslušné osobyGarance

6.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Pavel Koukal Určení příslušné osoby pro přijímání oznámení o protiprávním jednání a k výkonu další činnosti podle § 11 a násl. ZOCH Společnost […], se sídlem […], IČO: […], zastoupená […] (dále jen „ Povinný subjekt ”) tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 ZOCH určuje k výkonu činnosti podle ...

Přístupné pro: Whistleblowing | ESG firma

Vzor - Informace pro oznamovatele protiprávního jednáníGarance

6.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Pavel Koukal Informace pro oznamovatele protiprávního jednání oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti […] Úvodní informace Společnost […] vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv.  ...

Přístupné pro: Whistleblowing | ESG firma

Vzor - Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systémuGarance

5.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Tato interní směrnice o vnitřním oznamovacím systému (dále jen „interní směrnice”) se vztahuje na celou společnost […] a je závazná pro všechny její organizační součásti, pokud jde o podávání, přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o protiprávním…

Přístupné pro: Whistleblowing | ESG firma
více článků
Nejčtenější

Vzor - Určení příslušné osobyGarance

6.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Pavel Koukal Určení příslušné osoby pro přijímání oznámení o protiprávním jednání a k výkonu další činnosti podle § 11 a násl. ZOCH Společnost […], se sídlem […], IČO: […], zastoupená […] (dále jen „ Povinný subjekt ”) tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 ZOCH určuje k výkonu činnosti podle ...

Přístupné pro: Whistleblowing | ESG firma

Rozdělení kontrolní působnostiGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 22 ZOCH je kontrola nad dodržováním povinností povinných subjektů rozdělena tak, že:

Přístupné pro: Whistleblowing | ESG firma

Vzor - Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systémuGarance

5.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Tato interní směrnice o vnitřním oznamovacím systému (dále jen „interní směrnice”) se vztahuje na celou společnost […] a je závazná pro všechny její organizační součásti, pokud jde o podávání, přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o protiprávním…

Přístupné pro: Whistleblowing | ESG firma

Jak změní ESG podnikání?Garance

18.3.2024, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

ESG to není jen současný trend, je to vize budoucnosti, kde firmy nejenže prosperují, ale zároveň pozitivně přispívají k planetě a společnosti. Představte si svět, kde každá investice přináší zisk, ale také podporuje lepší životní prostředí, férové pracovní…

Přístupné pro: ESG firma

Externí kanál pro oznamováníGarance

2.6.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Pavel Koukal § 16 ZOCH (1) Ministerstvu lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je pověřený zaměstnanec povinen oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dní ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. (2) O přijetí oznámení podle odstavce 1 je pověřený ...

Přístupné pro: Whistleblowing | ESG firma
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Konference Na hraně a za hranou v pracovním právu

30.5.2024, Praha, Mgr. Daniel Vejsada, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Mgr. Marie Janšová, JUDr. Jaroslav Stránský

NIS2 - směrnice o kybernetické bezpečnosti

5.6.2024, On-line, Mgr. et Mgr. Radana Burešová

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost připravuje prováděcí právní předpisy k tzv. směrnici NIS2. Na webináři zjistíte, koho se nové předpisy budou týkat, a jaké povinnosti vám z ní mohou plynout. Přihlaste se a připravte se na NIS2 včas!

Účetnictví SVJ pro začátečníky

6.6.2024, Praha, Ing. Martin Durec

Pak je seminář určen právě Vám.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

6.6.2024, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky

6.6.2024, Praha, Ing. Martin Durec

Jste již pokročilá/ý účetní či člen výborů SVJ a potřebujete se seznámit s problematickými oblastmi a jejich řešením z pohledu účetnictví i daní?

Tištěné publikace

Průvodce zákonem o ochraně oznamovatelů 

Tištěná brožura

Jak správně zavést systém na ochranu whistleblowerů

Corporate Compliance 

Tištěná brožura

Jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management systém

Whistleblowing v praxi

Tištěná brožura

Průvodce pro obchodní společnosti a veřejné instituce 

esgfirma LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...